Impera Agency

UI/UX Design • Development

De klant

De overkoepelende missie van Impera is het uitdagen van het heersende idee dat het doel van de filosofie beperkt blijft tot nichedebatten binnen academische kringen. In de academische wereld wordt filosofie vaak bestempeld als de ‘moeder van alle wetenschap’ – wij streven ernaar filosofie te positioneren als de basis van het bedrijfsleven. Bij het nastreven van dit doel probeert het bedrijf de kloof tussen filosofische inzichten en praktische toepassingen te overbruggen, waardoor een nauwere afstemming tussen filosofen, bedrijfsentiteiten en overheidsinstanties mogelijk wordt gemaakt.

Meer projecten